Mùa Chay

Midi Notation -- : Tất cả các bè     A: Bè Alto     B: Bè Bass     S: Bè Soprano     T: Bè Tenor     Đã Được Hòa Âm Hoặc/Và Có Người Trình Bày

 Nhập Lễ  Đáp Ca  Dâng Lễ  Rước Lễ  Kết Lễ
 Thứ Tư Lễ Tro
 Hãy Chỗi Dậy
 Người Ơi Trở Về
 Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu
 Thời Gian Thuận Tiện
 Hỡi Người Hãy Nhớ
 Thánh Vịnh 50
 Thánh Vịnh 50
 Dâng Lễ 1
 Dâng Niềm Cảm Mến
 Dâng Thân Phận
 Bài Ca Thống Hối
 Thân Bụi Tro
 Bụi Tro
 Hãy Xức Tro
 Bài Ca Tro Bụi
 Bao La Tình Chúa
 Ta Là Tro Bụi
 Đến Với Chúa
 Thân Con Bụi Đất
 Kiếp Người
 Hạt Bụi Đời Con
 Bụi Tro Thân Con
 Từ Thuở Hoang Sơ
 Hãy Sám Hối Ăn Năn
 Nắm Tro Tàn
 Trong An Bình
 AveMaria Con Chào Mẹ
 CN 1 MC
 Trên Đường Về Nhà Cha
 Chúa Dắt Dìu Con
 Thánh Vịnh 50
 Thánh Vịnh 90
 Con Chỉ Là Tạo Vật
 Con Muốn Dâng
 Đây Trái Tim Con
 Của Lễ Hiến Dâng
 Chúa Nhân Từ
 Tân Ca Madalena
 Con Nay Trở Về
 Từ Thuở Hoang Sơ
 Chúa Cấm Con Thất Vọng
 Cầu Xin Thánh Gia
 Cùng Mẹ Tạ Lễ
 CN 2 MC
 Con Hân Hoan Đi Tìm
 Vinh Quang Chúa
 Thánh Vịnh 26
 Thánh Vịnh 32
 Lễ Dâng Mùa Cứu Độ
 Của Lễ Hy Sinh
 Như Hương Tỏa Bay
 Của Lễ Hiến Dâng
 Lễ Dâng Mùa Chay
 Con Đường Chúa Đã Qua
 Vươn Cao Linh Hồn
 Xin Biến Đổi Con
 Xin Đưa Con Về
 Tâm Tình Yêu Mến
 Về Bến Thiên Đàng
 Con Tim Yêu Thương
 CN 3 MC
 Trên Con Đường Trở Về
 Hãy Đến Đây
 Kinh Cầu Sám Hối
 Trở Về Bên Chúa
 Thánh Vịnh 94
 Thánh Vịnh 18
 Dâng Chúa Trời
 Bánh Miến Tinh Tuyền
 Tiến Dâng Lên
 Bao Giờ
 Sám Hối 3
 Hãy Trở Về
 Nếu Con Chợt Nhớ
 Xin Cho Con Biết Ăn Năn
 Cho Con Nhận Biết
 Thánh Giuse
 CN 4 MC
 Chúa Là Tình Yêu
 Con Xin Trở Về
 Quỳ Bên Cung Thánh
 Thánh Vịnh 22
 Thánh Vịnh 33
 Thánh Vịnh 136
 Tiến Dâng Cha
 Của Lễ Cứu Độ
 Của Lễ Dâng Cha
 Con Bước Lên
 Tình Chúa
 Cha Ơi Con Đã Về
 Lời Người Con Hoang
 Tâm Tình Người Con Thứ
 Nguồn Trợ Lực Đời Tôi
 Lòng Con Thống Hối
 Tình Thương Nhiệm Mầu
 Khi Làm Việc Lành
 Thời Gian Thuận Tiện
 Lạy Thánh Giuse
 CN 5 MC
 Đi Về Nhà Chúa
 Dẫn Bước Con Đi
 Thánh Vịnh 129
 Thánh Vịnh 125
 Thánh Vịnh 125
 Con Dâng Của Lễ
 Lễ Dâng Thống Hối
 Xin Dâng Lên Ngài
 Dù Con Chưa Thấy Ngài
 Giọt Lệ Thống Hối
 Cho Con Vững Tin
 Cho Con Biết Yêu Thương
 Tâm Tình Sám Hối
 Lời Nguyện Buồn
 Thánh Giuse
 CN Lễ Lá
 Vang Lời Tụng Ca
 Cửa Kia Ngước Đầu
 Vạn Tuế Đức Kitô
 Các Trẻ Do Thái
 Trẻ Do Thái
 Chúa Vào Thành
 Tôi Đã Thấy Nước
 Thánh Vịnh 21
 Máu Chiên Bò
 Hiến Lễ Ăn Năn
 Con Muốn Dâng
 Như Hương Tỏa Bay
 Bánh Thơm Nho Lành
 Luật Yêu Thương
 Niềm Tâm Sự
 Suối Nguồn Tình Yêu
 Nếu Đẹp Lòng Cha
 Phó Thác
 Ôi Giêsu Lân Tuất
 Có Một Tình Yêu
 Chén Đắng
 Mẹ Đứng Đó
 Mẹ Hoài Đứng Đó
 Lòng Thương Xót Chúa
 Con Đường Chúa Đã Qua
 Thứ Năm TT
   Thánh Vịnh 115  Hy Lễ Tình Yêu
 Hy Lễ Của Tình Yêu
 Cứ Dấu Này
 Hãy Thương Yêu Nhau
 Lời Kinh Nguyện Trầm
 Chính Vì Tình Yêu
 Chính Mình Máu Chúa
 Cao Vời Khôn Ví
 Theo Gương Giêsu
 Khiêm Nhu Phục Vụ
 Giới Luật Yêu Thương
 Bí Tích Tình Yêu
 Thứ Sáu TT

 Bài Thương Khó-Ver 3
 Dân Ta Ơi
 Sao Chúa Bỏ Con
 Bài Thương Khó
 Vinh Quang Của Ta
 Lạy Cha Con Xin Phó Thác
 Ôi Thập Giá
 Thánh Giá Hiên Ngang
 Thập Giá Đức Kitô
 Giêsu Giêsu
 Nhìn Lên Thập Giá Chúa
 Thập Giá Niềm Hy Vọng
 Thập Giá Minh Chứng Tình Yêu
 Nếu Có Thể
 Hy Lễ Vượt Qua
 Chiều Xưa Thập Giá
 Nếu Đẹp Lòng Cha
 Câu Chuyện Tình 2000 Năm
 Con Xin Được Chọn
 Người Chết Vì Yêu
 Lời Vọng Tình Yêu
 Phó Thác
 Tâm Tình Ca 4
 Tình Yêu Chúa Vút Cao
 Xin Ngài Thương Con
 Con Sẽ Trở Về
 Trên Đỉnh Đồi Xa
 Về Bên Chúa
 Suối Nguồn Tình Yêu
 Tình Yêu và Thập Giá
 Canvê Chiều Buồn
 Xin Vâng Ý Cha
 Đường Thập Giá
 Bài Ca Máu Đỏ
 Trên Cây Thập Giá
 Vọng Phục Sinh
   Khải Hoàn Ca
 Làm Sao Dám Mơ
 Từ Nguyên Thủy
 Vang Lên Muôn Lời Ca
 Xuất Hành Version 2
 Đáp Ca Phục Sinh
 Hãy Cảm Tạ Thiên Chúa
 Uy Linh Người Cao Cả
 Bài Ca Chiến Thắng
 Halleluia
 Ngài Là Thiên Chúa
 Chúa Sống Lại Rồi-Ver 2
 Mừng Chiến Thắng
 Khải Hoàn Ca Alleluia
 Chúa Yêu Trần Thế
    A    B    S    T