Mùa Thường Niên

Midi Notation -- : Tất cả các bè     A: Bè Alto     B: Bè Bass     S: Bè Soprano     T: Bè Tenor

 Nhập Lễ  Đáp Ca  Dâng Lễ  Rước Lễ  Kết Lễ
 CN 1 TN
 Ca Khúc Hồng Ân
 Ca Nhập Lễ 1
 Lên Đền Ngài
   Trên Đĩa Thánh
 Lễ Vật Hòa Bình
 Con Dâng Chúa
 Tình Ca Vô Tận
 Ca Vang Tình Chúa 2
 Xin Ban Thêm Lòng Tin
 Chúa Dẫn Bước Ta
 Con Tim Yêu Thương
 CN 2 TN
 Vinh Quang Chúa
 Vui Mừng
 Chúa Là Tình Yêu
 Thánh Vịnh 39  Lễ Vật Tình Yêu
 Hiệp Dâng
 Dâng Chúa
 Ca Khúc Hồng Ân
 Này Con Xin Đến
 Từ Khi Ngài Đến Với Tôi
 Trong An Bình
 Con Tim Yêu Thương
 CN 3 TN
 Hát Lên Bài Ca
 Dẫn Bước Con Đi
 Chúa Dắt Dìu Con
   Dâng Ngài
 Bài Ca Yêu Thương
 Bàn Tay Con
 Nhân Chứng Tình Yêu
 Cho Con Biết Yêu Thương
 Cho Con Vững Tin
 Bài Ca Truyền Giáo
 CN 4 TN
 Hãy Đến Reo Mừng
 Hãy Đến Tung Hô
 Con Bước Lên Bàn Thờ
 Thánh Vịnh 145  Hiến Dâng
 Bánh Thơm
 Của Lễ Tinh Tuyền
 Từ Rất Xa Khơi
 Bát Phúc
 Lời Ngài
 Kìa Ai
 CN 5 TN
 Ca Nhập Lễ 9
 Vào Đền Thánh
 Lên Đền Ngài
 Thánh Vịnh 137
 Thánh Vịnh 111
 Thánh Vịnh 146
 Con Dâng Của Lễ
 Của Lễ Dâng Cha
 Của Lễ Hiến Dâng
 Này Con Xin Đến
 Cho Con Vững Tin
 Ca Vang Tình Yêu Chúa
 Cảm Tạ Hồng Ân
 Con Xin Dâng Mẹ
 CN 6 TN
 Hãy Đến Đây
 Thánh Vịnh 31  Của Lễ Đời Con
 Bông Lúa Mới
 Xin Biến Đổi Con
 Đón Nhận Tha Nhân
 Về Đây Hát Kính Mừng
 CN 7 TN
 Chung Lời Cảm Tạ
 Quỳ Bên Cung Thánh
   Nếu Con Chợt Nhớ
 Lễ Dâng Hy Vọng
 Xin Dâng Lên Ngài
 Biết Chúa Biết Con
 Cho Con Nhận Ra Chúa - Phanxicô
 Cho Con Nhận Ra Chúa - Ân Đức
 Lòng Thương Xót Chúa 3
 Dâng Mẹ Cuộc Đời
 CN 8 TN
 Mọi Nẽo Đường
 Ca Nhập Lễ 1
   Xin Dâng
 Của Lễ Con Dâng
 Tình Ca Vô Tận
 Xin Ban Thêm Lòng Tin
 Như Một Vầng Trăng
 CN 9 TN
 Hát Lên Bài Ca
 Dẫn Bước Con Đi
   Lời Thiêng
 Con Bước Lên
 Hy Lễ Con Dâng
 Lắng Nghe Lời Chúa
 Cho Con Biết Yêu Thương
 Từ Khi Ngài Đến Với Tôi
 Nhân Chứng Phúc Âm
 CN 10 TN
 Ca Nhập Lễ 9
 Lên Đền Ngài
   Ca Khúc Trầm Hương
 Lễ Tình Yêu
 Tình Thương Nhiệm Mầu
 Xin Ban Cho Con
 Hơi Ấm Bình An
 CN 11 TN
 Lên Đền Thánh
 Mọi Nẽo Đường
   Xin Dâng Lên 4
 Bánh Miến Tinh Tuyền
 Niềm Xác Tín Của Con 1
 Biết Chúa Biết Con
 Từ Rất Xa Khơi
 Nguồn Cậy Trông
 Cầu Xin Thánh Gia
 CN 12 TN
 Ca Khúc Hồng Ân
 Vui Mừng
 Dẫn Bước Con Đi
 Thánh Vịnh 138  Con Dâng Lên Ngài
 Của Lễ Dâng Cha
 Rượu Bánh Thơm Nồng
 Chúa Uy Linh
 Hồng Ân Thiên Chúa
 Cho Con Vững Tin
 Thánh Tâm Chúa Jêsu
 Giờ Đây Êm Ái
 CN 13 TN
 Chúc Tụng Chúa
 Bến Bờ Yêu Thương
 Lên Đền Ngài
   Lễ Dâng
 Lễ Dâng Hy Vọng
 Lễ Dâng Đời Con
 Tìm Về Chân Thiện Mỹ
 Theo Chúa
 Dâng Lời Tụng Ca
 Đường Con Đi
 Chúa Dẫn Bước Ta
 Tràng Hoa Mân Côi
 CN 14 TN
 Chúa Là Tình Yêu
 Chúc Tụng Chúa
 Thánh Vịnh 145  Tình Thiên Thu
   B  ST
 Bánh Thơm
 Chúa Là Con Đường
 Chúa Là Cuộc Sống Của Con
 Nhân Chứng Tình Yêu
 Trinh Vương Maria
 Mẹ Là Bóng Mát
 CN 15 TN
 Xin Hãy Sai Đi
 Vào Cung Thánh
 Lời Ca Tụng
   Dâng Chúc
  B    S    T
 Hiệp Dâng
 Như Hương Tỏa Bay
 Tin Hay Không Tin
 Xin Mở Rộng Tay
 Cho Con Vững Tin
 Hạt Giống Lời Chúa
 Người Đi Gieo Giống
 Người Gieo Giống
 Nước Thiên Chúa
 Nhân Chứng Phúc Âm
 Về Đây Hát Kính Mừng
 CN 16 TN
 Con Sẽ Bước Lên Bàn Thờ
 Cửa Công Chính
 Chúa Chăn Nuôi Tôi  Chẳng Biết Lấy Gì
 Lễ Dâng Mùa Cứu Độ
 Con Muốn Dâng
 Lắng Nghe Lời Chúa
 Cho Con Biết Yêu Thương
 Xin Ban Thêm Lòng Tin
 Trong An Bình
 CN 17 TN
 Trên Đường Về Nhà Cha
 Ca Nhập Lễ 1
 Lên Đền Ngài
   Dâng Hồn Xác
 Dâng
 Tấm Lòng
 Chúa Làm Phép Lạ Bánh và Cá
 Lời Thiêng
 Tình Ca Vô Tận
 Bài Ca Truyền Giáo
 Con Tim Yêu Thương
 CN 18 TN
 Ngợi Ca
 Mọi Nẽo Đường
 Con Bước Lên Bàn Thờ
   Như Hạt Miến
 Con Dâng Của Lễ
 Tiến Dâng Lên
 Chúa Uy Linh
 Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai
 Chính Mình Máu Chúa
 Từ Thuở Hoang Sơ
 Xin Vâng
 Tràng Hoa Mân Côi
 CN 19 TN
 Hát Lên Bài Ca
 Vào Đền Thánh
   Thượng Tiến Giavê
 Xin Dâng
 Lễ Dâng
 Phút Linh Thiêng
 Cho Con Vững Tin
 Xin Ban Cho Con
 Dâng Mẹ Cuộc Đời
 Con Xin Dâng Mẹ
 CN 20 TN
 Tôi Mừng Vui
 Dẫn Bước Con Đi
   Dâng Ngài
 Bài Ca Yêu Thương
 Lễ Vật Hòa Bình
 Hồng Ân Chúa Bao La
 Trông Cậy Chúa
 Từ Khi Ngài Đến Với Tôi
 Mẹ Đẹp Tươi
 CN 21 TN
 Con Hân Hoan
 Lên Đền Ngài
 Thánh Vịnh 137  Tựa Làn Trầm Hương
 Con Muốn Dâng
 Lắng Nghe Lời Chúa
 Cho Con Biết Yêu Thương
 Ca Vang Tình Yêu Chúa
 Thắp Sáng Trong Con
 CN 22 TN
 Ngợi Ca
 Vào Đền Thánh
   Trên Đĩa Thánh
 Tình Thiên Thu
 Xin Dâng Lên Ngài
 Trông Cậy Chúa
 Xin Ban Cho Con
 Từ Rất Xa Khơi
 Dâng Mẹ
 Loan Báo Tin Mừng
 CN 23 TN
 Tâm Tư Reo Mừng
 Hãy Đến Tung Hô
   Con Kính Dâng Lên Ngài
 Tấm Lòng
 Của Lễ Tinh Tuyền
 Lời Ca Dâng Mẹ
 Nguồn Cậy Trông
 CN 24 TN
 Hát Lên Bài Ca
 Vui Mừng
 Ca Nhập Lễ 1
 Thánh Vịnh 50  Lễ Dâng
 Hương Kinh Nhiệm Mầu
 Lễ Dâng Đời Con
 Của Lễ Hiến Dâng
 Chúa Là Con Đường
 Bao Giờ
 Dấu Ấn Tình Yêu
 Ca Vang Tình Yêu Chúa 2
 Avemaria Con Chào Mẹ
 Con Tim Yêu Thương
 CN 25 TN
 Ca Khúc Hồng Ân
 Hỡi Thế Trần
 Chúa Dắt Dìu Con
 Thánh Vịnh 53  Dâng
 Con Chỉ Là Tạo Vật
 Con Muốn Dâng
 Tình Chúa Cao Vời
 Trong Trái Tim Chúa
 Tâm Tình Yêu Mến
 Nước Trời Cho Ai
 Chớ Ganh Tị
 Mẹ Đầy Ơn Phúc
 CN 26 TN
 Chung Một Niềm Tin
 Mọi Nẽo Đường
 Lên Đền Ngài
 Thánh Vịnh 18  Dâng
 Lễ Dâng Hy Vọng
 Rượu Bánh Thơm Nồng
 Tình Yêu Thiên Chúa
 Xin Chỉ Cho Con
 Tình Thương Nhiệm Mầu
 Nếu Con Chợt Nhớ
 Dâng Về Mẹ
 Cùng Mẹ Tạ Lễ
 CN 27 TN
 Về Nơi Đây
 Hãy Tiếp Nhận Con
 Vào Đền Thánh
 Vinh Phúc
 Thánh Vịnh 94
 Thánh Vịnh 127
 Hiến Dâng
 Bàn Tay Con
 Của Lễ Dâng Cha
 Con Dâng Chúa
 Tình Ngài
 Tình Ca Vô Tận
 Đối Với Chúa
 Con Chúa Hy Sinh
 Viên Đá Góc
 Nữ Vương Mân Côi
 Nhân Chứng Phúc Âm
 CN 28 TN
 Con Sẽ Hân Hoan
 Dẫn Bước Con Đi
   Dâng Lễ 15
 Xin Dâng
 Hiệp Dâng
 Con Nay Sẽ Lấy Gì
 Cho Con Biết Yêu Thương
 Từ Khi Ngài Đến Với Tôi
 Lời Mẹ Nhắn Nhủ
 Con Tim Yêu Thương
 CN 29 TN
 Lời Ca Tụng
 Ca Nhập Lễ 1
 Chung Lời Cảm Tạ
 Thánh Vịnh 95
 Thánh Vịnh 32 TN29B
 Dâng Hồn Xác
 Bông Lúa Mới
 Lời Thiêng
 Tin Hay Không Tin
 Chúa Là Cuộc Sống Của Con
 Trả Lại Cho Thiên Chúa
 Lời Ca Dâng Mẹ
 Hoa Mùa Thương
 Bài Ca Truyền Giáo
 CN 30 TN
 Ngợi Ca
 Lên Đền Thánh
 Mọi Nẽo Đường
 Lên Đền Ngài
 Thánh Vịnh 17
 Thánh Vịnh 125
 Này Từng Giọt Rượu
 Con Muốn Dâng
 Ca Khúc Trầm Hương
 Tình Thiên Thu
 Tôi Tin
 Sám Hối 3
 Luật Yêu Thương
 Xin Ban Thêm Lòng Tin
 Ca Vang Tình Yêu Chúa 2
 Hoa Mân Côi
 Tràng Hoa Mân Côi
 CN 31 TN
 Hãy Chỗi Dậy
 Trăm Triệu Lời Ca

 Thánh Vịnh 144
 Hương Kinh Nhiệm Mầu
 Bánh Thơm
 Tấm Lòng
 Sống Trong Niềm Vui
 Tâm Tình Ca 1
 Cho Con Vững Tin
 Hơi Ấm Bình An
 Về Đây Hát Kính Mừng
 CN 32 TN
 Về Nơi Đây
 Vào Đền Thánh
 Dẫn Bước Con Đi
 Thánh Vịnh 62
 Thánh Vịnh 45
 Con Kính Dâng Lên Ngài
 Dâng Lên Ngài
 Lễ Dâng
 Xin Mở Rộng Tay
 Nguyện Cầu
 Xin Ban Cho Con
 Chúa Đến Bất Ngờ
 Xin Chúa Thanh Tẩy Con
 Trong An Bình
 Con Tim Yêu Thương
 CN 33 TN
 Ca Lên Đi 3
 Mọi Nẽo Đường
 Thánh Vịnh 127  Xin Dâng Lên 4
 Của Lễ Con Dâng
 Hy Lễ Con Dâng
 Ca Tình Tri Ân
 Lời Thiêng
 Xin Ban Thêm Lòng Tin
 Hãy Sinh Lời
 Xin Vâng