Mùa Chay

Midi Notation -- : Tất cả các bè     A: Bè Alto     B: Bè Bass     S: Bè Soprano     T: Bè Tenor

Lễ
 Nhập Lễ  Đáp Ca  Dâng Lễ  Rước Lễ  Kết Lễ
 Đức Mẹ Vô Nhiễm
 Mẹ Đẹp Tươi
 Linh Hồn Tôi
 Thánh Vịnh 97  Thân Lúa Miến  Mừng Khen Giavê
 Từ Lúc Mẹ Nói Lời Xin Vâng
 Cung Chúc Trinh Vương
 Thánh Gia
 Adeste Fideles
 Chúa Đã Sinh Ra
 Vinh Phúc
 Thánh Vịnh 127
 Lễ Vật Dâng Chúa
 Dâng Chúc
 Trong Hang Đá Nhỏ
 Tình Cha Nghĩa Mẹ
 Tình Yêu Mến
 Cầu Xin Thánh Gia
 Mẹ Thiên Chúa
 Tấu Lạy Bà  Thánh Vịnh 66  Dâng  Vinh Danh Thiên Chúa
 Dâng Thơ Nhi
 Mẹ Ôm Bé Giêsu
 Dâng Mẹ
 Hiển Linh
 Chúa Thương Chúng Ta
 Ba Vua Hành Khúc
 Thánh Vịnh 71  Tựa Làn Trầm Hương  Loài Người Ơi
 Dâng Thơ Nhi
 Kìa Trông
 Hang Bêlem  
 Lễ Chúa Chịu Phép Rửa
 Hãy Đến Đây    Xin Dâng  Dấu Ấn Tình Yêu
 Từ Khi Ngài Đến Với Tôi
 Mẹ Đầy Ơn Phúc
 Thánh Giuse
         
 Truyền Tin Cho Đức Mẹ
 Chúa Lên Trời
 Chúa Lên Trời  Thánh Vịnh 46  Dâng Chúa Trời  Lạy Chúa Xin Đồng Hành
 Tình Chúa Cao Vời
 Sao Còn Đứng Mãi
 Chúa Lên Trời
 Hoa Mùa Thương
 Chúa Thánh Thần Hiện  Xuống
 Thánh Thần Hãy Đến
 Xin Thánh Thần
 Thánh Vịnh 103
 Thánh Vịnh 103
 Thánh Vịnh 103
 Alleluia
 Ca Tiếp Liên - Trầm Thiên Thu
 Ca Tiếp Liên
 Ca Tiếp Liên - Cao Huy Hoàng
 Ca Tiếp Liên - Trần Mừng
 Ca Tiếp Liên - Sơn Dương
 Ca Tiếp Liên - Thái Nguyên
 Ôi Thần Linh Chúa
 Hương Kinh Nhiệm Mầu
  
  BT    S
 Lạy Chúa Thánh Thần
 Hãy Chiếu Soi
 Ngọn Lửa Bình An
 Khúc Hát Thần Linh
 Xin Chúa Ngôi Ba - Veni, Creator Spiritus
 Hơi Ấm Bình An
 Chúa Ba  Ngôi
 Vinh Danh Ba Ngôi
 Ngợi Khen Cảm Tạ Chúa Ba Ngôi
 Thánh Vịnh 8
 Daniel 8
 Kính Dâng Ba Ngôi
 Lời Thiêng
 Dấu Ấn Tình Yêu
 Biết Chúa Biết Con
 Dâng Lên Ba Ngôi
 Mầu Nhiệm Ba Ngôi
 Loan Tin Chúa Ba Ngôi
 Một Chúa Ba Ngôi
 Ôi Nhiệm Mầu Tình Yêu Ba Ngôi
 Tạ Ơn Chúa Với Mẹ
 Mình  Máu  Thánh  Chúa
 Ca Nhập Lễ 9
 Bánh Từ Trời
 Khi Nâng Chén Tạ Ơn
 Thánh Vịnh 109
 Thánh Vịnh 147
 Chẳng Biết Lấy Gì
 Của Lễ Con Dâng
 Phút Linh Thiêng
 Mình Máu Thánh
 Chính Mình Máu Chúa
 Giêsu Ở Cùng Con
 Bí Tích Tình Yêu
 Trong An Bình
 Thánh  Tâm  Chúa
 Vui Mừng
    B    ST
 Lễ Dâng 2    Thánh Tâm Chúa Giêsu
 Hai  Thánh  Tông  Đồ  Phêrô  và  Phaolô
 Lên Đền Thánh    Dâng Lễ 1    
 Chúa Biến Hình
 Ngợi Ca    Như Hạt Miến  Chúa Uy Linh  Xin Vâng
 Đức Mẹ  Lên  Trời
 Kìa Bà Nào  Ớ Trăng
 Thánh Vịnh 44
 Hương Thơm
 Tiến Dâng Lên Ngài
 Dâng Lên
 Dâng Lên
 Hy Lễ Tình Yêu
 Hy Lễ Của Tình Yêu
 Dâng 6
 Ân Tình Cảm Tạ
 Cảm Mến Hồng Ân
 Đoản Khúc Tri Ân
 Đất Trời Hoan Ca 
 Đất Trời Hoan Ca Short Version
 Mẹ Lên Trời
 Mẹ Về Trời
 Nữ Vương Hòa Bình
 Các Thánh  Nam Nữ
 Mừng Các Thánh  Thánh Vịnh 24
 Thánh Vịnh 23
 Ca Khúc Trầm Hương  Bát Phúc  Ca Mừng Các Thánh
 Các Đẳng Linh Hồn
 Đi Về Nhà Chúa  Chúa Chăn Nuôi Tôi  Con Chỉ Là Tạo Vật  Xin Ngài Thương Con  Xin Vâng
 Các Thánh Tử Đạo VN
 Anh Hùng Tử Đạo
 Anh Hùng Việt Nam
 Người Đi  Bài Ca Ngàn Trùng  Tiếng Nhạc Oai Hùng  Lòng Trung Nghĩa
 Chúa Kitô Vua
 Lạy Chúa Là Vua
 Chúc Tụng Chúa
 Chúc Kitô Là Vua
 Đến Trước Nhan Ngài
 Hoan Hô Vua Giêsu
 Tiến Về Đền Vua
 Vua Tình Yêu 
 Lời Ca Tụng
 Ôi Giêsu
 Thánh Vịnh 121
 Thánh Vịnh 22
 Thánh Vịnh 92
 Halleluia
 Con Dâng Lên Ngài
 Ngạt Ngào Khói Hương
 Nén Hương Lòng
 Lấy Gì Để Dâng
 Như Lễ Hy Sinh
 Hiến Lễ Tình Yêu
 Lễ Tình Yêu
 Hòa Khúc Tạ Ơn
 Dâng Lên
 Bánh Thơm Rượu Nồng
 Tiến Dâng Lên Ngài
 Của Lễ Con Dâng
 Hiến Lễ Tinh Tuyền
 Dâng 6
 Ôi Giêsu
 Vì Lòng Chúa Bao La
 Khúc Ca Mặt Trời
 Chúa Là Vua
 Tôn Vinh Giêsu Vua
 Cảm Mến Ân Tình
 Khúc Hát Tạ Ơn
 Dâng Khúc Cảm Tạ
 Xin Ngợi Khen Cha