Mua Vong

Midi Notation -- : Tất cả các bè     A: Bè Alto     B: Bè Bass     S: Bè Soprano     T: Bè Tenor     Đã Được Hòa Âm Hoặc/Và Có Người Trình Bày

 Nhập Lễ  Đáp Ca  Dâng Lễ  Rước Lễ  Kết Lễ
 CN 1 MV
 Con Nâng Tâm Hồn Lên
 Nguyện Mùa Vọng
 Thánh Vịnh 24
 Thánh Vịnh 121
 Thánh Vịnh 79
 Lễ Dâng Trông Đợi
 Bánh Thơm Rượu Nồng
 Biết Lấy Gì
 Maranatha 
 Xin Chúa Đến
 Hãy Tĩnh Thức
 Xin Vâng
 CN 2 MV
 Hãy Chỗi Dậy
 Hãy Dọn Đường
 Người Đi
 Thánh Vịnh 71
 Thánh Vịnh 84
 Trên Đĩa Thánh
 Của Lễ Con Dâng
 Mong Chờ GiêSu 
 Vui Lên Sion 
 Trông Đợi  
 Hãy Dọn Đường
 Mẹ Đầy Ơn Phúc
 CN 3 MV
 Vì Chúa Sẽ Đến
 Chúa Nhật 3 Mùa Vọng
 Trông Chờ Chúa Đến
 Thánh Vịnh 145
 Luca 1
 Linh Hồn Tôi
 Thượng Tiến Giavê
 Ca Khúc Trầm Hương
 Bên Bờ Sông
 Mây Ơi Mưa Xuống
 Chúa Hãy Đến
 Thân Phận Lưu Đày 
 Bài Ca Dâng Mẹ
 CN 4 MV
 Trời Cao 
 Vui Lên
 Thánh Vịnh 23
 Thánh Vịnh 88
 Thánh Vịnh 88
 Lễ Dâng Hy Vọng
 Của Lễ Hy Sinh
 Tiếng Gọi Trong Sa Mạc 
 Trông Đợi
 Để Chúa Đến
 Giờ Nào Chúa Sẽ Đến
 Vui Lên
 Hoan Ca Maria
 
Vọng Giáng Sinh
 Adeste Fideles
 Mừng Chúa Giáng Sinh 
 Ngày Mừng Vui 
 Tiếng Muông Thiên Thần 
 Chúa Giáng Trần 
 Chúa Giáng Trần 2 
 Bêlem Đêm Giáng Sinh
 Tiếng Chuông Thanh Bình
 Thánh Vịnh 95
 Halleluiah
 Trong Hang Đá Nhỏ
 Của Lễ Đêm Đông
 Hiến Lễ Đêm Đông
 Trong Máng Cỏ Đơn Sơ
 Lễ Dâng Giáng Sinh
 Lễ Vật Giáng Sinh
 Bên Hang Đá Con Dâng
 Dâng Hài Nhi
 Dâng Về Hài Nhi

 Bê Lem Ơi  
 Bên Chúa Hài Đồng 
 Bên Hang Đá Bêlem  
 Bên Máng Cỏ
 Đêm Hồng Ân
 Đêm Noel 
 Hội Nhạc Thiên Quốc 
 Kìa Trông
 Kinh Cầu Giáng Sinh 
 Lời Cầu Nửa Đêm 
 Quê Hương Thượng Đế 
 Say Noel
 Tiếng Hát Thiên Thần 
 Vinh Danh Thiên Chúa 
 Nơi Bêlem
 Chúng Ta Hát Mừng
 Đêm Bình An
 Đêm Yêu Thương
 Giấc Mơ Đêm Noel
 Cao Cung Lên 
 Chúa Đã Sinh Ra
 Chúa Ra Đời  
 Chú Bé Đánh Trống 
 Dâng Thơ Nhi
 Đêm Thánh Vô Cùng 
 Đi Bêlem
 Mùa Đông Năm Ấy 
 Ra Đời
 Sao Bêlem 
 Thương Chúa Giêsu 
 Trời Đêm Bêlem 
 Đêm Thánh Ân
 Khúc Ca Giáng Sinh
 Quỳ Bên Máng Cỏ

 Chuông Vang Vang 
 Hang Bêlem  
 Noel Về 
 Trời Hân Hoan
 Vua Tình Yêu