Lễ Cầu Hồn

 Nhập Lễ  Đáp Ca / Alleluia  Dâng Lễ  Rước Lễ  Kết Lễ
 Ca Nhập Lễ  Chúa Chăn Nuôi Tôi - Duy Thiên  Con Chỉ Là Tạo Vật  Bến Thiên Đàng  Từ Chốn Luyện Hình
 Ngày Về  Chúa Nhân Từ  Hy Lễ Cuối Cùng  Lòng Thương Xót Chúa  Xin Vâng
 Đáp Ca--Alleluia  Lễ Vật Giao Hòa  Đưa Con Về Trời  Trên Con Đường Về Quê
 Đồng Cỏ Tươi  Nén Hương Lòng  Hãy Tiếp Nhận Con
 Như Con Dã Tràng  Lạy Chúa Con Đây
 Tâm Tình Ca 2
   Từ Vực Sâu 2
   Xin Ngài Thương Con
     
       Thân Con Bụi Đất  
       Niềm Hy Vọng  
       Hạt Giống Tình Yêu