Mùa Chay

Midi Notation -- : Tất cả các bè     A: Bè Alto     B: Bè Bass     S: Bè Soprano     T: Bè Tenor

 Nhập Lễ  Đáp Ca  Dâng Lễ  Rước Lễ  Kết Lễ
 CN 1 PS
 Giêsu Vinh Quang
 Nào Hãy Mừng Vui
 Tôi Đã Thấy Nước
 Hãy Vui Lên
 Lên Núi Sion
 Hãy Cảm Tạ  Thiên Chúa
 Hoan Ca Phục Sinh (ca tiếp liên Alleluia)
 Mừng Chúa Phục Sinh--Alleluia
 Thánh Vịnh 117
 Con Dâng Lên Ngài
 Tiến Ca Phục Sinh
 Lễ Dâng Phục Sinh
 Hiến Lễ Phục Sinh
 Dâng Lên
 Halleluia
 Ngài Là Thiên Chúa
 Chúa Phục Sinh
 Chúa Yêu Trần Thế
 Lạy Nữ Vương Thiên Đàng
 CN 2 PS
 Chúa Sống Lại Rồi
 Về Đất Hứa
 Thánh Vịnh 117
 Hãy Cảm Tạ Thiên Chúa
 Khải Hoàn Ca 1
 Mừng Chúa Phục Sinh--Alleluia
 Trên Đĩa Thánh
 Hiệp Dâng
 Dâng Lễ Phục Sinh
 Tin Hay Không Tin
 Xin Ban Thêm Lòng Tin
 Cho Con Vững Tin
 Chúa Phục Sinh
 Nữ Vương Thiên Đàng
 CN 3 PS
 Ca Khúc Hồng Ân
 Ca Nhập Lễ 9
 Thánh Vịnh 29
 Thánh Vịnh 15
 Mừng Chúa Phục Sinh--Alleluia
 Dâng Ngài
 Tình Thiên Thu
 Hy Lễ Con Dâng
 Trên Đường Emmau
 Từ Rất Xa Khơi
 Ca Khúc Cảm Tạ
 Hoan Ca Phục Sinh
 Lạy Nữ Vương Thiên Đàng
 CN 4 PS
 Ca Nhập Lễ 1
 Lời Ca Tụng
 Thánh Vịnh 99
 Thánh Vịnh 22
 Mừng Chúa Phục Sinh--Alleluia
 Trên Đĩa Thánh
 Của Lễ Con Dâng
 Biết Chúa Biết Con
 Yavê Chúa Chiên
 Thắp Sáng Trong Con
 Loan Báo Tin Mừng
 CN 5 PS
 Lên Đền Thánh
 Kìa Bà Nào
 Cao Vời Khôn Ví
 Thánh Vịnh 144
 Thánh Vịnh 32
 Lễ Dâng
 Của Lễ Đời Con
  Lời Chân Thành
 Mình Máu Thánh
 Luật Yêu Thương
 Chúa Là Con Đường
 Thầy Là Cây Nho
 Chúa Là Cây Nho
 Khúc Hát Dâng Hoa
 Lạy Mẹ La Vang
 CN 6 PS
 Trên Đường Về Nhà Cha
 
 Thánh Vịnh 66
 Mừng Chúa Phục Sinh--Alleluia
 Thánh Vịnh 65
 Hương Kinh Nhiệm Mầu
 Hiến Dâng
  B    ST
 Này Con Xin Đến
 Trong Trái Tim Chúa
 Gọi Lời Yêu Thương
 Ân Tình Cảm Tạ
 Tình Nào Lớn Hơn
 Hoa Mân Côi
  
  B    ST
 Tháng Đức Mẹ
 Trong An Bình
 CN 7 PS
 Trăm Triệu Lời Ca  Mừng Chúa Phục Sinh--Alleluia  

Dâng Chúc
  B    S    T
 Hiến Lễ Phục Sinh

 Chúa Là Mục Tử
  
  B    ST
 Ca Tụng Chúa
 Hát Khen Mừng Mẹ